Your address will show here +12 34 56 78
[mk_page_section bg_color=“#eaeaea“ bg_position=“center top“ enable_3d=“true“ video_loop=“false“ padding_top=“0″ sidebar=“sidebar-1″]
[mk_divider style=“padding_space“ margin_bottom=“0″]
[mk_circle_image src=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/05/logo_ibl.png“ image_diameter=“163″ link=“http://cebhc.upol.cz/cz/“]
[mk_fancy_title tag_name=“h1″ color=“#7f7f7f“ font_family=“none“ align=“center“]

České centrum Evidence-Based Healthcare

[/mk_fancy_title][mk_divider style=“shadow_line“ margin_top=“0″]
[mk_custom_list]
 • České centrum Evidence-Based Healthcare – přidružené JBI centrum v Olomouci bylo schváleno The Joanna Briggs Institute (JBI), School of Translational Health Science at the University of Adelaide a založeno v prosinci 2013.
 
Čemu se věnujeme?
 • Zaměřujeme se na tvorbu systematických review (SR) – pouze s využitím exaktních a rigorózních vědeckých metod pro identifikaci, selekci a zhodnocení výsledků primárního výzkumu ve velmi konkrétní oblasti.
 • Ve spolupráci se zahraničními partnery se podílíme na rozvoji metodik ke tvorbě vyšší úrovně SR – Mixed-Methods SR, Umbrella SR. Diagnostic Accuracy SR, Expert Opinion SROV.
[/mk_custom_list]
[mk_custom_list]
 Co to je?
 • Jedná se o komprehenzivní systematická review (SR) s meta-analýzou (u kvantitativního výzkumu) nebo s meta-syntézou (u kvalitativního výzkumu).
 • K získání nejvyššího stupně vědeckého důkazu jsou do jejich zpracování zařazovány také dostupné informace tzv. šedé literatury.
K čemu SR slouží?
 • posilují – validitu, reliabilitu a přesnost výzkumných závěrů v konkrétní oblasti
 • eliminují chyby – v rámci Evidence-Based Practice (EBP)
 • jsou sekundárním výzkumem a předkládají vědecké důkazy
 • jsou v kontextu Evidence-Based Healthcare (EBHC) řazena jako studie s hierarchicky nejvyšší  úrovní vědeckého důkazu
  [/mk_custom_list]
[mk_custom_list]
Jak SR vznikají?
 • nejprve připravíme název, review otázku/cíl SR, vytvoříme komprehenzivní vyhledávací strategii, dále zpracujeme protokol a abstrakt budoucího SR
 • zašleme vše Joanna Briggs Institute v Adelaide k recenzi a případnému schválení tvorby SR a publikování v JBI library
 • připravíme SR, které Joanna Briggs Institute opět recenzuje a případně schvaluje a publikuje v JBI library
 • SR publikujeme ve zkrácené verzi v recenzovaných a impaktovaných periodicích
 
Proč pracujeme s protokolem?
 • struktura odpovídá JBI metodologickým postupům tvorby SR s metaanalýzou nebo metasyntézou
 • zajišťuje možnost opakování tvorby SR v určité odborné oblasti
 • zajištuje vysokou míru reliability a robustnosti vědeckého důkazu, který bude v rámci SR vygenerován
 • je součástí JBI software, který slouží k tvorbě protokolu i kompletního systematického review
[/mk_custom_list]
[mk_padding_divider size=“20″][mk_divider style=“shadow_line“ margin_bottom=“40″][mk_circle_image src=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/09/letak3-1.jpg“ image_diameter=“400″][mk_padding_divider size=“20″]
[/mk_page_section]