2. ročník

Sociologie rodiny (prez.f.) – PAB21

2. ročník

Sociologie rodiny (komb.) – PAK21

3. ročník

Veřejné zdravotnictví (prez.f.) – PAA31

3. ročník

Veřejné zdravotnictví (komb) – PAK31

3. ročník

Sociální lékařství a zdravotnická etika (prez.f.) – RDA01

3. ročník

Sociální lékařství a zdravotnická etika (komb) – RKA01