Your address will show here +12 34 56 78
[mk_page_section sidebar=“sidebar-1″]
[mk_padding_divider size=“20″]
[mk_font_icons icon=“mk-li-view“ color=“#0edce8″ size=“xx-large“ margin_vertical=“15″ circle=“true“ circle_border_color=“#0edce8″ align=“center“][mk_ornamental_title tag_name=“h1″ text_color=“#000000″ font_family=“none“ font_size=“25″ font_weight=“bold“ ornament_style=“norman-short-single“ nss_align=“center“ ornament_color=“#0edce8″]

Profil doktorského studijního programu

[/mk_ornamental_title][mk_blockquote style=“line-style“ font_family=“none“]Doktorský studijní program Sociální lékařství je lékařským oborem, který se zabývá nebiologickými aspekty zdraví a nemoci na úrovni populace. Zdraví a nemoc zasazuje do komplexního kontextu včetně historických souvislostí. Předmětem studia jsou: sociální determinanty zdravotního stavu, aktuální demografické trendy a měnící se pojetí zdraví a nemoci v současné společnosti. Sociální lékařství se zabývá kulturními, genderovými a věkově specifickými potřebami populačních skupin. Součástí Sociálního lékařství je analýza optimálních organizačních a ekonomických nástrojů, směřujících k udržení a zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva a studium možností jejich propojení v systému zdravotnické péče. Zabývá se sociální prevencí, včetně vlivu obecných a specifických pracovních podmínek. Sociální lékařství je důležitou teoretickou základnou pro medicínskou a zdravotnickou praxi, protože poskytuje vědecky podložené poznatky o tom, jak na základě principů lékařské etiky účinně řídit a rozdělovat zdravotnické služby.[/mk_blockquote]
[mk_font_icons icon=“mk-moon-users“ color=“#0edce8″ size=“xx-large“ margin_vertical=“15″ circle=“true“ circle_border_color=“#0edce8″ align=“center“][mk_ornamental_title text_color=“#000000″ font_family=“none“ font_size=“20″ font_weight=“bold“ ornament_style=“norman-short-single“ nss_align=“center“ ornament_color=“#0edce8″]Složení oborové rady doktorského studijního programu „Sociální lékařství“[/mk_ornamental_title][mk_toggle style=“fancy“ title=“Členové oborové rady – Sociální lékařství 4letý program (P5161)“]
 • doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D., ZSF JU v Českých Budějovicích
 • Mgr. Radka Bužgová, Ph.D., LF OU v Ostravě
 • doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., LF v Hradci Králové UK v Praze
 • prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., LF MUv Brně
 • PhDr. Mgr. Lubica Juríčková, Ph.D., LF UP v Olomouci
 • PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D., LF UP v Olomouci
 • doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil., LF MU v Brně
 • doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., FZV UP v Olomouci
 • doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D., FN Olomouc
 • doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc.,  MBA, FN Olomouc
 • doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.,  MBA, FN Olomouc
 • prof. PhDr. Dušan Šimek, CSc., FF UP v Olomouci
 • Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D., LF UP v Olomouci
 • Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., LF UP v Olomouci
[/mk_toggle][mk_toggle style=“fancy“ title=“Členové oborové rady – Sociální lékařství 3letý program (P5128)“]
 • doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D., ZSF JU v Českých Budějovicích
 • Mgr. Radka Bužgová, Ph.D., LF OU v Ostravě
 • doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., LF v Hradci Králové UK v Praze
 • prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., LF MUv Brně
 • doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil., LF MU v Brně
 • doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D., FZV UP v Olomouci
 • doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D., FN Olomouc
 • doc. MUDr. Václav Rýznar, CSc.,  MBA, FN Olomouc
 • doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.,  MBA, FN Olomouc
 • prof. PhDr. Dušan Šimek, CSc., FF UP v Olomouci
 • Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D., LF UP v Olomouci
 • Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D., LF UP v Olomouci
[/mk_toggle]
[/mk_page_section]
[mk_padding_divider size=“10″]
[mk_page_section bg_color=“#ffc100″ sidebar=“sidebar-1″]
[mk_padding_divider]
[mk_font_icons icon=“mk-icon-info“ color=“#000000″ size=“xx-large“ margin_horizental=“0″ margin_vertical=“15″ circle=“true“ circle_border_color=“#000000″ align=“center“]
[mk_padding_divider]
[mk_ornamental_title tag_name=“h3″ text_color=“#000000″ font_family=“none“ font_size=“20″ font_weight=“bold“ ornament_style=“norman-short-single“ nss_align=“center“ ornament_color=“#000000″ margin_bottom=“0″]

Informace ke studiu

[/mk_ornamental_title][mk_button dimension=“outline“ size=“medium“ icon=“mk-moon-download-2″ icon_anim=“side“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/12/akreditace-dsp_do-2020.pdf“ target=“_blank“ align=“center“ margin_bottom=“10″ margin_right=“10″]informace zde[/mk_button][mk_ornamental_title tag_name=“h3″ text_color=“#000000″ font_family=“none“ font_size=“20″ font_weight=“bold“ ornament_style=“norman-short-single“ nss_align=“center“ ornament_color=“#000000″ margin_top=“50″ margin_bottom=“0″]

Forma studia

[/mk_ornamental_title][mk_ornamental_title tag_name=“h3″ text_color=“#000000″ font_family=“none“ font_size=“20″ font_weight=“bold“ ornament_style=“norman-short-single“ nss_align=“center“ ornament_color=“#000000″ margin_top=“20″ margin_bottom=“0″]

Předpisy pro DSP

[/mk_ornamental_title][mk_custom_box padding_vertical=“0″ padding_horizental=“0″ margin_bottom=“0″][mk_button dimension=“outline“ size=“medium“ icon=“mk-moon-file-pdf“ icon_anim=“side“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/12/studijni-a-zkusebni-rad_up_2011.pdf“ align=“center“ margin_right=“0″]ke stažení zde [/mk_button][/mk_custom_box][mk_custom_box padding_vertical=“0″ padding_horizental=“0″ margin_bottom=“0″][mk_button dimension=“outline“ size=“medium“ icon=“mk-moon-file-pdf“ icon_anim=“side“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/12/smernice-dekana_ke_stud_a_zkuseb_radu.pdf“ align=“center“ margin_right=“0″]ke stažení zde [/mk_button][/mk_custom_box][mk_custom_box padding_vertical=“0″ padding_horizental=“0″ margin_bottom=“0″][mk_button dimension=“outline“ size=“medium“ icon=“mk-moon-file-pdf“ icon_anim=“side“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/12/smernice_programu_podpory-dsp_2008-1.pdf“ align=“center“ margin_right=“0″]ke stažení zde [/mk_button][/mk_custom_box][mk_custom_box padding_vertical=“0″ padding_horizental=“0″ margin_bottom=“0″][mk_button dimension=“outline“ size=“medium“ icon=“mk-moon-file-pdf“ icon_anim=“side“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/12/zakon-c-137_2016-sb–o-vysokych-skolach-a-o-zmene-a-doplneni-dalsich-zakonu.pdf“ align=“center“ margin_right=“0″]ke stažení zde [/mk_button][/mk_custom_box][mk_custom_box padding_vertical=“0″ padding_horizental=“0″ margin_bottom=“0″][mk_button dimension=“outline“ size=“medium“ icon=“mk-moon-file-pdf“ icon_anim=“side“ align=“center“ margin_right=“0″]ke stažení zde [/mk_button][/mk_custom_box][mk_ornamental_title tag_name=“h3″ text_color=“#000000″ font_family=“none“ font_size=“20″ font_weight=“bold“ ornament_style=“norman-short-single“ nss_align=“center“ ornament_color=“#000000″ margin_top=“50″ margin_bottom=“0″]

DSP – plán výzkumu

[/mk_ornamental_title][mk_custom_box padding_vertical=“0″ padding_horizental=“0″ margin_bottom=“0″][mk_padding_divider size=“20″][mk_button dimension=“outline“ size=“medium“ icon=“mk-moon-file-pdf“ icon_anim=“side“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/12/pds_navrh_vyzkumu.doc“ align=“center“ margin_right=“0″]ke stažení zde [/mk_button][/mk_custom_box][mk_custom_box padding_vertical=“0″ padding_horizental=“0″ margin_bottom=“0″][/mk_custom_box]
[mk_ornamental_title tag_name=“h3″ text_color=“#000000″ font_family=“none“ font_size=“20″ font_weight=“bold“ ornament_style=“norman-short-single“ nss_align=“center“ ornament_color=“#000000″ margin_bottom=“0″]

Studijní plán

[/mk_ornamental_title][mk_custom_box padding_vertical=“0″ padding_horizental=“0″ margin_bottom=“0″][mk_button dimension=“outline“ size=“medium“ icon=“mk-moon-download-2″ icon_anim=“side“ url=“http://www.lf.upol.cz/skupiny/studentum/doktorske-studium-phd/studijni-plany/“ target=“_blank“ align=“center“ margin_bottom=“10″ margin_right=“10″]informace zde[/mk_button][/mk_custom_box][mk_custom_box padding_vertical=“0″ padding_horizental=“0″ margin_bottom=“0″][mk_button dimension=“outline“ size=“medium“ icon=“mk-moon-download-2″ icon_anim=“side“ url=“http://www.lf.upol.cz/skupiny/studentum/doktorske-studium-phd/studijni-plany/“ target=“_blank“ align=“center“ margin_bottom=“10″ margin_right=“10″]informace zde[/mk_button][/mk_custom_box][mk_custom_box padding_vertical=“0″ padding_horizental=“0″ margin_bottom=“0″][mk_button dimension=“outline“ size=“medium“ icon=“mk-moon-download-2″ icon_anim=“side“ url=“http://www.lf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/doktorske-studium-phd/“ target=“_blank“ align=“center“ margin_bottom=“10″ margin_right=“10″]ke stažení zde[/mk_button][/mk_custom_box][mk_custom_box padding_vertical=“0″ padding_horizental=“0″ margin_bottom=“0″][mk_button dimension=“outline“ size=“medium“ icon=“mk-moon-download-2″ icon_anim=“side“ url=“http://www.lf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/doktorske-studium-phd/“ target=“_blank“ align=“center“ margin_bottom=“10″ margin_right=“10″]ke stažení zde[/mk_button][/mk_custom_box][mk_ornamental_title tag_name=“h3″ text_color=“#000000″ font_family=“none“ font_size=“20″ font_weight=“bold“ ornament_style=“norman-short-single“ nss_align=“center“ ornament_color=“#000000″ margin_top=“20″ margin_bottom=“0″]

Povinné a volitelné předměty – oborové (sylaby)

[/mk_ornamental_title][mk_custom_box padding_vertical=“0″ padding_horizental=“0″ margin_bottom=“0″][mk_button dimension=“outline“ size=“medium“ icon=“mk-moon-download-2″ icon_anim=“side“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/10/sylaby_uslvz.pdf“ target=“_blank“ align=“center“ margin_bottom=“10″ margin_right=“10″]ke stažení zde[/mk_button][/mk_custom_box][mk_custom_box padding_vertical=“0″ padding_horizental=“0″ margin_bottom=“0″][mk_button dimension=“outline“ size=“medium“ icon=“mk-moon-download-2″ icon_anim=“side“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/10/sylyby_ekonomika.pdf“ target=“_blank“ align=“center“ margin_bottom=“10″ margin_right=“10″]ke stažení zde[/mk_button][/mk_custom_box][mk_custom_box padding_vertical=“0″ padding_horizental=“0″ margin_bottom=“0″][mk_button dimension=“outline“ size=“medium“ icon=“mk-moon-download-2″ icon_anim=“side“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/10/sylaby_zdravotnictvi.pdf“ target=“_blank“ align=“center“ margin_bottom=“10″ margin_right=“10″]ke stažení zde[/mk_button][/mk_custom_box][mk_custom_box padding_vertical=“0″ padding_horizental=“0″ margin_bottom=“0″][mk_button dimension=“outline“ size=“medium“ icon=“mk-moon-download-2″ icon_anim=“side“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/10/sylyby_management.pdf“ target=“_blank“ align=“center“ margin_bottom=“10″ margin_right=“10″]ke stažení zde[/mk_button][/mk_custom_box][mk_custom_box padding_vertical=“0″ padding_horizental=“0″ margin_bottom=“0″][mk_button dimension=“outline“ size=“medium“ icon=“mk-moon-download-2″ icon_anim=“side“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/10/sylyby_etika.pdf“ target=“_blank“ align=“center“ margin_bottom=“10″ margin_right=“10″]ke stažení zde[/mk_button][/mk_custom_box][mk_custom_box padding_vertical=“0″ padding_horizental=“0″ margin_bottom=“0″][mk_button dimension=“outline“ size=“medium“ icon=“mk-moon-download-2″ icon_anim=“side“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/10/sylyby_soc-aspekty.pdf“ target=“_blank“ align=“center“ margin_bottom=“10″ margin_right=“10″]ke stažení zde[/mk_button][/mk_custom_box]
[mk_padding_divider]
[/mk_page_section][mk_page_section bg_color=“#ffffff“ sidebar=“sidebar-1″]
[mk_font_icons icon=“mk-li-user“ color=“#ffc100″ size=“xx-large“ margin_horizental=“0″ margin_vertical=“15″ circle=“true“ circle_border_color=“#ffc100″ align=“center“][mk_ornamental_title text_color=“#000000″ font_family=“none“ font_size=“20″ font_weight=“bold“ ornament_style=“norman-short-single“ nss_align=“center“ ornament_color=“#ffc100″]Seznamy studentů[/mk_ornamental_title][mk_padding_divider]
[mk_toggle style=“fancy“ title=“Seznam absolventů DSP“]
Aksenovová Zdenka, MUDr., Ph.D.  doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Dlouhodobé sledování vlivu kochleární implantace na kvalitu života u dětí s vícečetným postižením    Obhajoba 29. 4. 2010
Bellová Jana, Ing., Ph.D.  Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Nástroje a formy marketingového řízení ve zdravotnictví    Obhajoba 29. 4. 2010
Bretšnajdrová Milena, MUDr.  doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Geriatrická a hospicová péče v okrese Olomouc    Obhajoba 9. 12. 2011
Bulková Veronika, MUDr., Ph.D.  doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Hodnocení kvality péče o pacienty s fibrilací síní a optimalizace nákladů na jejich léčbu    Obhajoba 30. 6. 2011
  Foltýn Ivan, MUDr., Ph.D.  prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc. Management rozvoje kvality poskytované péče v ordinaci praktického lékaře a implementace systému kvality v procesu diagnostiky a léčby    Obhajoba 12. 12. 2006
  Frey Peter, MUDr., Mgr., Ph.D.  Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Management rozvoje kvality poskytované péče v dermatovenerologické ambulanci a implementace systému kvality v procesu diagnostiky a léčby    Obhajoba 9. 12. 2011
Golisová Jana, MUDr., Ph.D.      doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D. Péče o zdraví zaměstnanců na pracovištích s výskytem rizikového faktoru v kontextu managementu ve zdravotnictví    Obhajoba 30. 6. 2011
Horváth Martin, Mgr., PhDr., Ph.D.  doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Aspekty zdravého životního stylu u zdravotníků: Aplikace teorie plánovaného chování    Obhajoba 28. 7. 2008
Charvátová Petra, Mgr., Ph.D.  doc. Ing. Zdeněk Papeš, CSc. Manažerská (systémová) hlediska zlepšování kvality v nemocnici a jejich praktické aplikace – Metodika sledování nozokomiálních nákaz jako jednoho z indikátorů kvality péče, v návaznosti na mezinárodní akreditace Joint Commission International    Obhajoba 14. 9. 2007
Jurásková Dana, Mgr., Ph.D., MBA  prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc. Pády pacientů v souvislosti s poskytováním zdravotní a sociální péče    Obhajoba 14. 9. 2007
Juríčková Lubica, PhDr., Mgr., Ph.D.  doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Sociálně-zdravotní problematika opatrovnictví v České republice    Obhajoba 15. 5. 2012
Kalábová Lenka, Mgr., PhD.  Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Možnosti intenzifikace a optimalizace činností v nemocnicích    Obhajoba 30. 6. 2014
Klos Robert, Mgr., Ph.D.  doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. E-learning a jeho využití při výuce lékařské a ošetřovatelské etiky    Obhajoba 23. 6. 2011
Líčeník Radim, MUDr., Mgr., Ph.D.  doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.  Zavádění a evaluace klinických doporučených postupů  Obhajoba 12. 12. 2013
Lužný Jan, MUDr., Mgr., Ph.D.  doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Sociální, zdravotní a etické aspekty péče o seniory   Obhajoba 29. 4. 2010
  Marx David, MUDr., Ph.D.  prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc. Mimořádné události při poskytování zdravotní péče (mezinárodní komparace, aktuální situace v ČR, návrh řešení)   Obhajoba 14. 6. 2006
Pastorková Radmila, MUDr., PhD.  doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.  Vliv genderu na změnu životního stylu   Obhajoba 30. 5. 2014
Prošková Eva, Mgr. et Mgr., Ph.D.  JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.  Způsoby regulace povolání ve zdravotnictví   Obhajoba 26. 8. 2015
Svobodová Dita, Mgr., PhD.   doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D.  Systémy řízení a zajišťování kvality ve zdravotnických zařízeních   Obhajoba 9. 9. 2013
Vašátková Ivana, Mgr., Ph.D.  prof. MUDr. Ivan Gladkij, CSc. Manažerská hlediska zlepšování kvality v nemocnicích a její praktické aplikace (Sledování a porovnávání kvality ve FN Hradec králové pomoci akreditačních ukazatelů)    Obhajoba 14. 9. 2007
Vévoda Jiří, Mgr., Ph.D.  doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Pracovní motivace a stimulace lékařů a zdravotních sester podle Herzbergovy motivační teorie    Obhajoba 4. 11. 2010
Vlček František, MUDr., Ph.D.  doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Řízení lidských zdrojů ve zdravotnických zařízeních podle kompetencí    Obhajoba 29. 4. 2010
[/mk_toggle]
[mk_toggle style=“fancy“ title=“Studující DSP Sociální lékařství k 1. 9. 2016″]
Studenti DSP Sociální lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (jméno a akademický titul) Školitelé studentů Témata dizertačních prací Ročník a forma studia (prezenční nebo kombinovaná)
MUDr. Alena Boriková doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D. Vliv práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví pracovníků různých profesních skupin 4. ročníkkombinovaná
MUDr. František Honzák  PhDr. Mgr. Lubica Juríčková, Ph.D. Syndrom týraného a zanedbávaného seniora u pacientů hospitalizovaných s duševní poruchou na gerontopsychologických odděleních 4. ročník kombinovaná
Mgr. Ivana Olecká doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Zdravotní gramotnost matek s předčasně narozeným dítětem 3. ročník kombinovaná
PaedDr. Dagmar Tučková, Ph.D.  PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. Systematické review a meta-analýza v oblasti Evidence-Based Medicine 3. ročník prezenční
MUDr. Areta Elischer  PhDr. Mgr. Lubica Juríčková, Ph.D. Systém zdravotně sociální péče o seniory s kognitivním deficitem 3. ročník kombinovaná
PhDr. Mgr. Přemysl Hanák doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Etické kodexy v lékařství – historie a současnost 3. ročník kombinovaná
MUDr. Lenka Pešáková doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D. Přínos pracovně lékařských služeb 2. ročník kombinovaná  
MUDr. Michaela Špačková MUDr. Radim Líčeník, Ph. D. Tvorba, implementace a evaluace klinických doporučených postupů 2. ročník kombinovaná
Mgr. Marie Doucha, Dis. PhDr. Mgr. Lubica Juríčková, Ph.D. Kvalita života pacientů s nemocemi a vadami pohybového aparátu 1. ročník kombinovaná
Mgr. Bc. Kateřina Janoušková PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. Aktuální problematika plodnosti žen: syntéza vědeckých důkazů 1. ročník prezenční  
Mgr. Adéla Lemrová doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Práva pacientů v ČR – legislativní a etické souvislosti 1. ročník prezenční
[/mk_toggle]
[mk_padding_divider size=“60″]
[/mk_page_section]