Your address will show here +12 34 56 78
[mk_page_section bg_color=“#eaeaea“ bg_position=“center top“ enable_3d=“true“ video_loop=“false“ padding_top=“0″ sidebar=“sidebar-1″]
[mk_padding_divider size=“20″]
[mk_circle_image src=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/06/logo.jpg“ image_diameter=“200″]
[mk_padding_divider][mk_fancy_title tag_name=“h1″ color=“#7f7f7f“ font_family=“none“ align=“center“]

Právní gramotnost v medicíně PraGraM

[/mk_fancy_title]
[mk_content_box heading=“Informace o projektu“][mk_font_icons icon=“mk-li-view“ color=“#0ddde9″ size=“x-large“ margin_vertical=“20″ circle=“true“ circle_border_color=“#0ddde9″ align=“center“][mk_custom_list]
 • Název projektu: Právní gramotnost v medicíně (PraGraM)
 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0152
 • Číslo operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Číslo prioritní osy: 7.2
 • Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Číslo oblasti podpory: 7.2.2
 • Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
 • Příjemce dotace: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Pracoviště (realizace): Sociální lékařství a zdravotní politiky LF UP
 • Odborný garant projektu: doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.
 • Odborný vedoucí projektu: PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D.
 • Projektový a finanční manažer: Ing. Pavel Srovnal
 • Zahájení projektu: 01/2012
 • Ukončení projektu: 12/2014
[/mk_custom_list][/mk_content_box]
[mk_content_box heading=“Tým projektu“][mk_font_icons icon=“mk-li-users“ color=“#0ddde9″ size=“x-large“ margin_vertical=“20″ circle=“true“ circle_border_color=“#0ddde9″ align=“center“][mk_custom_list] Řídící tým (řazeno podle abecedy)
 • MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. – Odborný expert – geriatrická klinika (milena.bretsnajdrova@fnol.cz)
 • prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. – Konzultant v oblasti právní problematiky; Metodik – Specifický modul Rodinné právo ve vztahu k výkonu lékařské profese (milana.hrusakova@upol.cz)
 • JUDr. Petra Jakešová, Ph.D. – Metodik – Specifický modul – Postavení lékaře v právním systému ČR a EU (jakesova@olomouc-advokatni-kancelar.cz)
 • MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. – Odborný expert – Neonatologická klinika (lumir.kantor@fnol.cz)
 • PhDr. Jaroslava Králová – Odborný expert – didaktik a školitel (jaroslava.kralova@upol.cz)
 •  JUDr. Petr Langer, Ph.D., LL.M. – Odborný asistent – právní gramotnost (petr_langer@centrum.cz)
 • doc. MUDr. Svatopluk Loyka, CSc. – Metodik – Specifický modul – Trestní právo ve vztahu k výkonu lékařské profese (svatopluk.loyka@upol.cz)
[/mk_custom_list][/mk_content_box]
[mk_content_box heading=“Tým projektu“][mk_font_icons icon=“mk-li-users“ color=“#0ddde9″ size=“x-large“ margin_vertical=“20″ circle=“true“ circle_border_color=“#0ddde9″ align=“center“][mk_custom_list]
 • JUDr. Marie Mazánková – Metodik – Specifický modul – Správní právo a veřejná správa ve vztahu k výkonu lékařské profese; Metodik – Specifický modul – Právo v sociální oblasti ve vztahu k výkonu lékařské profese (m.mazankova@kr-olomoucky.cz)
 • prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. – Odborný expert – porodnicko-gynekologická klinika (radovan.pilka@fnol.cz)
 • Mgr. et Mgr. Eva Prošková – Metodik – Specifický modul – Právní základy vzdělání lékaře (eva@proskova.cz)
 • JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. – Metodik – Specifický modul – Občanské právo ve vztahu k výkonu lékařské profese (info@prudil.cz)
 • MUDr. Vlastislav Šrámek – Odborný expert – onkologická klinika (vlastislav.sramek@fnol.cz)
 • Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D. – Konzultant v oblasti ekonomických aktivit (jiri.vevoda@upol.cz)
 • MUDr. Zdeněk Záboj – Odborný expert – geriatrická klinika (zdenek.zaboj@fnol.cz)
 • Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. – Metodik – Specifická modul – Pracovní právo ve vztahu k výkonu lékařské profese; Metodik – Specifický modul – Vztah práva a ekonomiky při výkonu lékařského povolání (jaroslav.zlamal@upol.cz)
Technický tým
 • Viktor Svoboda – Expert na grafické interaktivní výstupy (vik@centrum.cz)
[/mk_custom_list][/mk_content_box]
[mk_divider style=“shadow_line“ margin_bottom=“40″]
[mk_content_box heading=“Anotace projektu“][mk_font_icons icon=“mk-li-notepad“ color=“#0ddde9″ size=“x-large“ margin_vertical=“20″ circle=“true“ circle_border_color=“#0ddde9″ align=“center“][/mk_content_box]
[mk_content_box heading=“Cíle projektu“][mk_font_icons icon=“mk-li-target“ color=“#0ddde9″ size=“x-large“ margin_vertical=“20″ circle=“true“ circle_border_color=“#0ddde9″ align=“center“][mk_custom_list]
 • inovace současných materiálů pro výuku dle požadavků moderních metod vzdělávání
 • nastavení základů právního povědomí pro budoucí lékařské obory
 • zavedení systému vzdělávání formou interaktivních pracovních sešitů
 • větší zapojení odborníků z praxe do systému univerzitního vzdělávání
[/mk_custom_list][/mk_content_box]
[mk_content_box heading=“Klíčové aktivity“][mk_font_icons icon=“mk-li-key“ color=“#0ddde9″ size=“x-large“ margin_vertical=“20″ circle=“true“ circle_border_color=“#0ddde9″ align=“center“][mk_custom_list]Projekt je rozdělen do tří vzdělávacích bloků: 1. vzdělávací blok – Základy právní gramotnosti lékaře 2. vzdělávací blok – Právní aspekty lékařské profese 3. vzdělávací blok – Právní vztah lékař a pacient Na tvorbě a realizaci jednotlivých vzdělávacích bloků se budou podílet nejen kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci z Lékařské a Právnické fakulty UP, ale také odborníci z praxe. V rámci projektu budou tedy probíhat následující klíčové aktivity:
 • Návrh struktury a metodiky vzdělávacích bloků
 • Odborné workshopy – protnutí právního a medicínského světa
 • Realizace 1. vzdělávacího bloku
 • Realizace 2. vzdělávacího bloku
 • Realizace 3. vzdělávacího bloku
 • Vydání monografie „Právo v lékařské praxi“
 • Evaluace projektu
[/mk_custom_list][/mk_content_box]
[mk_divider style=“shadow_line“ margin_bottom=“40″]
[mk_content_box heading=“Výstupy projektu“][mk_font_icons icon=“mk-li-notepad“ color=“#0ddde9″ size=“x-large“ margin_vertical=“20″ circle=“true“ circle_border_color=“#0ddde9″ align=“center“][mk_custom_list]
 • vytvoření tří předmětů typu „C“ pro studenty LF UP
 • propojení právnického světa se světem medicíny prostřednictvím odborných worshopů
 • rozšíření znalostí v oblasti legislativy ve zdravotnictví, zavádění kvality ve zdravotnictví, zdravotnické informatice, managementu ve zdravotnictví a etických dilematech současnosti
 • vydání monografie „Právo v lékařské praxi“
[/mk_custom_list][/mk_content_box]
[mk_content_box heading=“Pracovní sešity“][mk_font_icons icon=“mk-li-book“ color=“#0ddde9″ size=“x-large“ margin_vertical=“20″ circle=“true“ circle_border_color=“#0ddde9″ align=“center“][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-icon-file-pdf-o“ icon_anim=“vertical“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/09/zpusobilost_0.pdf“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#00c6d1″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Způsobilost[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-icon-file-pdf-o“ icon_anim=“vertical“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/09/obcanske-pravo.pdf“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#00c1cc“ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Občanské právo[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-icon-file-pdf-o“ icon_anim=“vertical“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/09/tres.pdf“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#00a9b2″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Trestní právo[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-icon-file-pdf-o“ icon_anim=“vertical“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/09/sprav.pdf“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#009aa8″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Správní právo[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-icon-file-pdf-o“ icon_anim=“vertical“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/09/rodin.pdf“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#0095a3″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Rodinné právo[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-icon-file-pdf-o“ icon_anim=“vertical“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/09/e.pdf“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#009396″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Ekonomika a právo[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-icon-file-pdf-o“ icon_anim=“vertical“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/09/soc.pdf“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#008496″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Právo v sociální oblasti[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-icon-file-pdf-o“ icon_anim=“vertical“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/09/prav.pdf“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#007d84″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Právní propedeutika[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-icon-file-pdf-o“ icon_anim=“vertical“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/09/prac-pravo_.pdf“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#00747a“ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Pracovní právo[/mk_button][/mk_content_box]
[mk_content_box heading=“Učební texty“][mk_font_icons icon=“mk-li-book“ color=“#0ddde9″ size=“x-large“ margin_vertical=“20″ circle=“true“ circle_border_color=“#0ddde9″ align=“center“][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-icon-file-pdf-o“ icon_anim=“vertical“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/09/zpusobilost_text.pdf“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#fbc00a“ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Způsobilost[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-icon-file-pdf-o“ icon_anim=“vertical“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/09/obcanske-pravo-.pdf“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#f2b809″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Občanské právo[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-icon-file-pdf-o“ icon_anim=“vertical“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/09/trestni-pravo.pdf“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#edac09″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Trestní právo[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-icon-file-pdf-o“ icon_anim=“vertical“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/09/spravni-pravo-.pdf“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#e8a809″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Správní právo[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-icon-file-pdf-o“ icon_anim=“vertical“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/09/rodinne-pravo.pdf“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#e5a709″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Rodinné právo[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-icon-file-pdf-o“ icon_anim=“vertical“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/09/ekonomika-a-pravo-.pdf“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#e5a709″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Ekonomika a právo[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-icon-file-pdf-o“ icon_anim=“vertical“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/09/socialni-pravo_0.pdf“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#dda108″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Právo v sociální oblasti[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-icon-file-pdf-o“ icon_anim=“vertical“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/09/pravni-propedeutika2.pdf“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#d8a408″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Právní propedeutika[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-icon-file-pdf-o“ icon_anim=“vertical“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/09/pracovni-pravo-2.pdf“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#d19e08″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Pracovní právo[/mk_button][/mk_content_box]
[mk_divider style=“shadow_line“ margin_bottom=“40″]
[mk_content_box heading=“E-book“][mk_font_icons icon=“mk-li-notebook“ color=“#0ddde9″ size=“x-large“ margin_vertical=“20″ circle=“true“ circle_border_color=“#0ddde9″ align=“center“][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-li-link“ icon_anim=“vertical“ url=“http://usl.upol.cz/sites/default/files/flipr/pragram/ebooky/Zpusobilost/web/flipviewerxpress.html“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#de5800″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]… z pohledu legislativy[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-li-link“ icon_anim=“vertical“ url=“http://usl.upol.cz/sites/default/files/flipr/pragram/ebooky/Vykon_verejne/web/flipviewerxpress.html“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#d85600″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]… z pohledu veřejné zprávy[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-li-link“ icon_anim=“vertical“ url=“http://usl.upol.cz/sites/default/files/flipr/pragram/ebooky/Vykon_trestniho/web/flipviewerxpress.html“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#ce5200″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]… z pohledu trestního práva[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-li-link“ icon_anim=“vertical“ url=“http://usl.upol.cz/sites/default/files/flipr/pragram/ebooky/Vykon_trestniho/web/flipviewerxpress.html“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#cc5100″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]… z pohledu rodinného práva[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-li-link“ icon_anim=“vertical“ url=“http://usl.upol.cz/sites/default/files/flipr/pragram/ebooky/Vykon_pracovniho/web/flipviewerxpress.html“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#c44e00″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]… z pohledu pracovního práva[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-li-link“ icon_anim=“vertical“ url=“http://usl.upol.cz/sites/default/files/flipr/pragram/ebooky/Vykon_obcanskeho/web/flipviewerxpress.html“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#bf4c00″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]… z pohledu občanského práva[/mk_button][/mk_content_box]
[mk_content_box heading=“E-book“][mk_font_icons icon=“mk-li-notebook“ color=“#0ddde9″ size=“x-large“ margin_vertical=“20″ circle=“true“ circle_border_color=“#0ddde9″ align=“center“][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-li-link“ icon_anim=“vertical“ url=“http://usl.upol.cz/sites/default/files/flipr/pragram/ebooky/Legislativa/web/flipviewerxpress.html“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#bf4c00″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Legislativa a lékařská profese[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-li-link“ icon_anim=“vertical“ url=“http://usl.upol.cz/sites/default/files/flipr/pragram/ebooky/Vybrane_priklady/web/flipviewerxpress.html“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#b74900″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Příklady právní praxe[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-li-link“ icon_anim=“vertical“ url=“http://usl.upol.cz/sites/default/files/flipr/pragram/ebooky/Ekonomicko_pravni_aspekty/web/flipviewerxpress.html“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#b24700″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Ekonomicko – právní aspekty [/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-li-link“ icon_anim=“vertical“ url=“http://usl.upol.cz/sites/default/files/flipr/pragram/Kazuistiky_output/web/flipviewerxpress.html“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#b24700″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Kazuistiky[/mk_button][/mk_content_box]
[mk_content_box heading=“Monografie“][mk_font_icons icon=“mk-li-book“ color=“#0ddde9″ size=“x-large“ margin_vertical=“20″ circle=“true“ circle_border_color=“#0ddde9″ align=“center“][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-icon-file-pdf-o“ icon_anim=“vertical“ url=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/09/pragram_web.pdf“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#00bbcc“ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Monografie[/mk_button][/mk_content_box]
[/mk_page_section][mk_page_section bg_color=“#eaeaea“ bg_position=“center top“ enable_3d=“true“ padding_bottom=“40″ sidebar=“sidebar-1″]
[mk_divider style=“shadow_line“ margin_bottom=“40″]
[mk_circle_image src=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/06/prav-1.jpg“ image_diameter=“400″]
[/mk_page_section]