Veškeré informace ke Studentské vědecké odborné činnosti jsou dostupné na

Dalšími důležitými odkazy jsou také

Seznam studentů přihlášených na SVOČ na Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci

Seznam anglických studentů

Organizační pokyny pro zájemce o Studentskou vědeckou odbornou činnost (SVOČ) jsou ve formátu PDF dostupné na

Směrnice děkana LF UP k vědecké a pedagogické činnosti studentů ve formátu PDF je dostupná

Potvrzení o aktivní účasti na SVOČ