Projekt PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ – MODERNÍ TECHNOLOGIE – ZÁKLADNÍ RÁMEC PRO ZAVÁDĚNÍ NOVÉ A ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍ VÝUKY NA ÚSTAVU SOCIÁLNÍHO LÉKAŘSTVÍ