Your address will show here +12 34 56 78
[mk_page_section bg_color=“#eaeaea“ bg_position=“center top“ enable_3d=“true“ video_loop=“false“ padding_top=“0″ sidebar=“sidebar-1″]
[mk_padding_divider size=“20″]
[mk_circle_image src=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/06/logo_isd-2.jpg“ image_diameter=“200″]
[mk_padding_divider][mk_fancy_title tag_name=“h1″ color=“#7f7f7f“ font_family=“none“ align=“center“]

Inovace studijních disciplín na Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci

[/mk_fancy_title]
[mk_content_box heading=“Informace o projektu“][mk_font_icons icon=“mk-li-view“ color=“#0ddde9″ size=“x-large“ margin_vertical=“20″ circle=“true“ circle_border_color=“#0ddde9″ align=“center“][mk_custom_list]
 • Název projektu: Inovace studijních disciplín na Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci (ISD – Inovace studijních disciplín)
 • Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0292
 • Číslo operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Číslo prioritní osy: 7.2
 • Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
 • Číslo oblasti podpory: 7.2.2
 • Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
 • Příjemce dotace: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Pracoviště (realizace): Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP
 • Odborný garant projektu: doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D.
 • Odborný vedoucí projektu: Mgr. Robert Klos
 • Projektový a finanční manažer: Ing. Pavel Srovnal
 • Zahájení projektu: 10/2010
 • Ukončení projektu: 09/2013
 • Partner projektu: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o.
[/mk_custom_list][/mk_content_box]
[mk_content_box heading=“Tým projektu“][mk_font_icons icon=“mk-li-users“ color=“#0ddde9″ size=“x-large“ margin_vertical=“20″ circle=“true“ circle_border_color=“#0ddde9″ align=“center“][mk_custom_list] [/mk_custom_list][/mk_content_box]
[mk_content_box heading=“Výstupy“][mk_font_icons icon=“mk-li-notepad“ color=“#0ddde9″ size=“x-large“ margin_vertical=“20″ circle=“true“ circle_border_color=“#0ddde9″ align=“center“][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-li-book“ icon_anim=“side“ url=“http://isd.upol.cz/flipviewerxpress.html“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#0ddde9″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Zubní ordinace z hlediska…[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-li-book“ icon_anim=“side“ url=“http://med.upol.cz/flipviewerxpress.html“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#00c6d1″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Medicína a společnost[/mk_button][/mk_content_box]
[mk_padding_divider]
[mk_content_box heading=“Popis a cíle projektu“][mk_font_icons icon=“mk-li-target“ color=“#0ddde9″ size=“x-large“ margin_vertical=“20″ circle=“true“ circle_border_color=“#0ddde9″ align=“center“][mk_custom_list]
 • Projekt je zaměřen na inovaci studijních disciplín garantovaných Ústavem sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci.
 • Cílovou skupinou projektu jsou vysokoškolští studenti prezenční formy studia magisterského studijního programu Všeobecné lékařství a studijního programu Zubní lékařství. Dále jsou to studenti prezenční a kombinované formy doktorského studijního programu Sociální lékařství.
Cíle projektu:
 • inovace současných materiálů pro výuku dle požadavků moderních metod vzdělávání
 • vytvoření e-learningového prostředí pro výuku jako podpůrných opor výuky
 • zavedení systému vzdělávání formou blended learningu (kombinace prezenční výuky a e-learninigu)
V rámci projektu se bude realizovat následující:
 • tvorba nových metodických materiálů
 • tvorba e-learningových opor pro jednotlivé studijní disciplíny
 • zapojení nových didaktických pomůcek do výuky
 • rozšíření obsahu nabídky inovovaných předmětů s ohledem na potřeby praxe v oblasti lékařství
[/mk_custom_list][/mk_content_box]
[mk_content_box heading=“Klíčové aktivity“][mk_font_icons icon=“mk-li-key“ color=“#0ddde9″ size=“x-large“ margin_vertical=“20″ circle=“true“ circle_border_color=“#0ddde9″ align=“center“][mk_custom_list]
 • Projekt je rozdělen do tří základních vzdělávacích bloků dle jednotlivých studijních oborů. • 1. vzdělávací blok – Zubní lékařství • 2. vzdělávací blok – Všeobecné lékařství (I., III., IV. a V. ročník) • 3. vzdělávací blok – Sociální lékařství (Doktorský studijní program)
 • Na tvorbě a realizaci jednotlivých vzdělávacích bloků se budou podílet nejenom pedagogičtí pracovníci z Ústavu, ale i z ostatních fakult UP a také odborníci z praxe.
 • V rámci projektu budou tedy probíhat následující klíčové aktivity: • Návrh struktury a metodiky inovovaných předmětů • Realizace 1. vzdělávacího bloku • Realizace 2. vzdělávacího bloku • Realizace 3. vzdělávacího bloku • Evaluace projektu
[/mk_custom_list][/mk_content_box]
[mk_content_box heading=“E-learning“][mk_font_icons icon=“mk-li-notebook“ color=“#0ddde9″ size=“x-large“ margin_vertical=“20″ circle=“true“ circle_border_color=“#0ddde9″ align=“center“][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-li-link“ icon_anim=“side“ url=“http://unifor.upol.cz/lekarska/“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#00c6d1″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]E-learningový portál projektu[/mk_button][mk_button dimension=“flat“ size=“large“ icon=“mk-li-link“ icon_anim=“side“ url=“http://unifor.upol.cz/lekarska/“ target=“_blank“ fullwidth=“true“ bg_color=“#00c6d1″ btn_hover_bg=“#000000″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]E-learningový portál projektu[/mk_button][/mk_content_box]
[/mk_page_section][mk_page_section bg_color=“#eaeaea“ bg_position=“center top“ enable_3d=“true“ padding_bottom=“40″ sidebar=“sidebar-1″]
[mk_divider style=“shadow_line“ margin_bottom=“40″]
[mk_circle_image src=“http://uslvz.cz/wp-content/uploads/2016/06/skladacka-1.jpg“ image_diameter=“400″]
[/mk_page_section]