• Hájek, M., Pudil, R., Klugar, M., Chmelař, D.: Hyperbarická a potápěčská medicína 2015. Sborník z XXI. kongresu České společnosti hyperbarické a letecké medicíny.