Nezařazené aktuality

První kurz specializačního vzdělávání v medicíně LF UP

První kurz specializačního vzdělávání v medicíně LF UP v tomto akademickém roce 2016/2017: „Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace“ se konal ve dnech 20. – 21. října 2017. Garantem celého kurzu je doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D. Více informací na stránkách UP.