Ve dnech  9. – 11. 11. 2016 se zástupci Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví (doc. Petráková, doc. Marečková a doc. Ivanová) zúčastnili konference o veřejném zdravotnictví v Evropě, ale i ve světě – konference EUPHA (European Public Health Association) ve Vídni. Na konferenci na workshopu o spolupráci v oblasti škol veřejného zdravotnictví v geografickém prostoru V4 bylo prezentováno představení našeho Ústavu .