Dne 6. 10. 2016 proběhlo první úspěšné habilitační řízení v oboru Sociální lékařství na LF UP.